Tìm người thân

MS2425: Nguyễn Viết Chín tìm chị Nguyễn Thị Tám

Họ và tên: Nguyễn Thị Tám

Năm sinh: 1959

Tên cha: Nguyễn Mãng

Tên mẹ: Nguyễn Thị Mậu

Tên anh-chị-em: Nguyễn Viết Tuấn, Nguyễn Viết Tài, Nguyễn Thị Tùng, Nguyễn Viết Chín, Nguyễn Thị Mười

Năm thất lạc: Tháng 12/1968

Anh Nguyễn Viết Chín

Anh Nguyễn Viết Chín

Anh Nguyễn Viết Chín đăng ký tìm chị là Nguyễn Thị Tám, tức Đớm, thất lạc khi 9 tuổi. Thân sinh là ông Nguyễn Mãng và bà Nguyễn Thị Mậu, thường gọi là ông bà Tuần. Các anh chị em là Tuần, Tài, Tùng còn gọi là Mốc, Chín và Mười.

Lúc 2-3 giờ sáng, tháng 12/1968, chị Đớm cùng chị gái tên Mốc nấp trong hầm ở sau vườn nhà cậu Dự, địch phát hiện có ánh đèn nên nã đạn vào làm chị Mốc chết tại chỗ, còn chị Đớm bị thương ở hông, đùi và bắp chân. Sau đó, gia đình đưa chị xuống đồn Cấm Dơi, Quế Sơn để chữa trị. Vừa đến nơi, chị Đớm được đưa lên máy bay rồi chuyển đi đâu không rõ

Chị Tám có vết sẹo trên đầu do bỏng nước sôi lúc còn bé.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]