Tìm người thân

MS13142 : Nguyễn Văn Yên tìm chú Nguyễn Xuân Đông

Họ và tên: Nguyễn Xuân Đông

Năm thất lạc: 1974

Gia đình mong biết tin ông Nguyễn Xuân Đông, quê Yên Bái. Năm 1971, Ông Đông thuộc Trung đoàn 70, Đoàn 559, đóng quân tại Nông trường Việt Trung, Quảng Bình. thời gian này ông có gửi thư về cho gia đình một lần. Đến năm 1974 thì bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]