Tìm người thân

MS15115: Nguyễn Văn Xựng tìm em Nguyễn Thị Cách

Họ và tên: Nguyễn Thị Cách

Tên cha: Nguyễn Văn Xứng

Tên mẹ: Đoàn Thị Cải

Năm thất lạc: 1973

Ông Nguyễn Văn Xựng

Ông Nguyễn Văn Xựng đăng ký tìm em Nguyễn Thị Cách, sinh năm 1956, quê Hải Phòng. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Xứng và Đoàn Thị Cải. Chồng là ông Lý Hồng Đành.

Năm 1973, bà Nguyễn Thị Cách theo chồng là ông Lý Hồng Đành vào huyện Càn Long, tỉnh Trà Vinh sinh sống, rồi bặt tin gia đình đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]