Tìm người thân

MS1165: Nguyễn Văn Xuân tìm em Nguyễn Văn Hoàng (hay Quàng)

Họ và tên: Nguyễn Văn Quàng ( Hòang )

Năm sinh: 1970

Tên cha: Sáu Quá ( Hóa )

Tên mẹ: Trần Thị Bảy

Tên anh-chị-em: anh Xuân, anh Cảnh, chị Cúc

Năm thất lạc: 1975

Anh Nguyễn Văn Xuân mong muốn tìm em trên tên là Nguyễn Văn Hoàng  (hay Quàng), sinh năm 1970, tại Bình Định. Cha tên là Sáu Hòa (hay Quá ), mẹ là bà Trần Thị Bảy. Anh Quàng rất thân với anh Xuân, anh Cảnh và chị Cúc.

Ông Sáu Hòa và bà Trần Thị Bảy
Anh Nguyễn Văn Xuân, chị Nguyễn Thị Cúc và anh Nguyễn Văn Cảnh

Ông Sáu làm công an cho chế độ cũ, gia đình sống gần chợ Bò, An Nhơn. Hằng ngày, mấy anh chị em ở nhà chơi vơi nhau.

Năm 1975, ông Sáu đưa gia đình đi chạy loạn về Nha Trang. Khi đi đến chân đèo Cả thì gặp pháo kích phải bỏ xe lại mà chạy. Anh Hoàng được bố bồng xuống trước, nhưng vừa đặt anh xuống đất thì anh đã bỏ chạy. Gia đình đã tìm anh khắp nơi nhưng vẫn không có thông tin gì

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *