Tìm người thân

MS4978: Nguyễn Văn Xuân tìm cha Đinh Phong

Họ và tên: Đinh Phong

Năm sinh: 1947

Năm thất lạc: 1975

Anh Nguyễn Văn Xuân đăng ký tìm cha là ông Đinh Phong, sinh khoảng năm 1947. Trước giải phóng, ông Phong đi lính chế độ cũ đóng quân tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Trong thời gian đóng quân tại đây, ông Phong chung sống với bà Nguyễn Thị Huân rồi sinh được bé trai đặt tên là Nguyễn Văn Xuân vào năm 1974.

Năm 1975, ông Phong theo đơn vị chuyển đi nơi khác rồi bặt tin từ đó. Nghe nói, trước đó ông Phong đã có gia đình ở Cần Thơ hoặc Sa Đéc.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]