Tìm người thân

MS10251: Nguyễn Văn Xô tìm anh Nguyễn Văn Thuân

Họ và tên: Nguyễn Văn Thuân

Tên cha: Nguyễn Văn Nghe

Tên mẹ: Bùi Thi Đòng

Năm thất lạc: Khoảng 1940-1941

Ông Nguyễn Văn Xô

Ông Nguyễn Văn Xô

Ông Nguyễn Văn Xô mong biết tin anh Nguyễn Văn Thuân, sinh khoảng năm 1923-1924, quê Hải Dương. Ông Thuân là con trai cả của hai cụ Nguyễn Văn Nghe và Bùi Thị Đòng. Dưới ông là hai em Xô và Bèo.

Khoảng năm 1940-1941, ông Thuân cùng người họ hàng tên Phạt đi tàu biển sang Tân Thế Giới. Khi biết tin, mẹ ông Phạt chuộc được ông về, còn ông Thuân ra đi và bặt tin cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]