Tìm người thân

MS11721 : Nguyễn Văn Vinh tìm mẹ

Năm thất lạc: 1954

Ảnh ông Vinh

Ông Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1949, tại Hải Phòng rất mong biết tin mẹ và người thân ruột thịt của mình

Năm 1954, hoàn cảnh khó khăn, người mẹ mang con trai cho bà Bá Thị Ân ở Ngã năm Tổng Hợp nuôi giúp. Khi đó bà Ân là chủ nhiệm Hợp tác xã Thêu ren Hải Vân. Sau khi cho con, người mẹ có đến thăm một lần rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]