Tìm người thân

MS16215: Nguyễn Văn Việt tìm cha Nguyễn Văn Sơn

Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn

Năm thất lạc: 1975

Nguyễn Văn Việt cùng con

Anh Nguyễn Văn Việt đăng ký tìm cha Nguyễn Văn Sơn, sinh khoảng năm 1940. Quê Nam Hà.

Trước năm 1974, ông Nguyễn Văn Sơn là bộ đội thuộc đơn vị 370, A45 tại Sông Bé. Trong thời gian này, ông Sơn lập gia đình với bà Nguyễn Thị Dung, là con gái của cụ Nguyễn Ngọc Đầy, làm nghề đóng thuyền cho bộ đội. Tháng 6/1975, khi bà Dung đang mang thai anh Nguyễn Văn Việt thì ông Sơn về quê thăm gia đình, rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *