Tìm người thân

MS10791: Nguyễn Văn Viện tìm con Nguyễn Thị Mừng Em

Họ và tên: Nguyễn Thị Mừng Em

Năm thất lạc: 1974

Ông Nguyễn Văn Viện, sau đổi tên thành Nguyễn Bận, đăng ký tìm con là Nguyễn Thị Mừng Em, sinh năm 1973, tại Bình Định. Mẹ là bà Trương Thị Giữ.

Cuối năm 1974, ông Viện gửi con gái vào trại mồ côi ở phường Lê Lợi, Quy Nhơn. Năm 1975, ông Viện quay lại đón con thì được biết trẻ em tại đây đã được đưa qua Mỹ và bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]