Tìm người thân

MS14935 : Nguyễn Văn Tuấn tìm em Nguyễn Thị Kim

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim

Tên cha: Nguyễn Văn Sớ

Tên mẹ: Trịnh Thị Ty

Tên anh-chị-em: Nguyễn Văn Tuấn

Năm thất lạc: 1951

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Ông Nguyễn Văn Tuấn đăng ký tìm em Nguyễn Thị Kim, sinh năm 1950, quê Hải Dương. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Sớ và Trịnh Thị Ty.

Cuối năm 1949, cụ Nguyễn Văn Sớ hy sinh. Đầu năm 1950, cụ Trịnh Thị Ty sinh con gái, đặt tên là Nguyễn Thị Kim. Năm 1951, cuộc sống khó khăn, cụ  Ty mang bà Kim cho vợ chồng không có con, ở làng Kê hoặc làng Tràng, Thái Nguyên làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]