Tìm người thân

MS3637: Nguyễn Văn Trung tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1966

Anh Nguyễn Văn Trung

Anh Nguyễn Văn Trung

Anh Trung, người trong ảnh, sinh khoảng năm 1959, lúc nhỏ có thể tên Hưng rất mong tìm được người thân ruột thịt của mình.

Anh còn nhớ ba mình tên Ân, làm lao công cho sở Mỹ, mẹ tên Bẻo đổi nước uống trong chợ Đầm.

Lúc nhỏ do anh Trung khó nuôi, nên mẹ gửi anh vào một ngôi chùa gần nhà nhờ các sư nuôi giúp. Được một thời gian, nửa đêm đang ngủ, anh Trung nghe tiếng súng nổ và tiếng máy bay trực thăng, rồi thấy mọi người chạy tán loạn trong đếm tối nên anh cũng chạy theo rồi thất lạc gia đình luôn từ đó. Khi thất lạc anh Trung khoảng 6,7 tuổi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *