Tìm người thân

MS13661 : Nguyễn Văn Tỉnh tìm bác Nguyễn Văn Nghiên

Họ và tên: Nguyễn Văn Nghiên hay Hiển

Năm thất lạc: 1942-1944

Gia đình mong biết tin cụ Nguyễn Văn Nghiên hay Hiến, sinh khoảng năm 1918 – 1919, tại Thanh Hóa. Cùng con cháu của cụ. Khoảng năm 1942-1944, cụ Nghiên vào Nam làm mộ phu rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *