Tìm người thân

MS16330: Nguyễn Vân tìm mẹ cho con gái nuôi

Năm thất lạc: 1973

Bà Nguyễn Vân đăng ký tìm mẹ cho con gái nuôi.

Khoảng tháng 8/1973, ông Nguyễn Võ cùng vợ vào nhà thương Nha Trang, gần rạp hát Văn Quang, nhận một bé gái 3 ngày tuổi làm con nuôi. Khi đó, người mẹ khoảng 20 tuổi, bị còng chân vào giường bệnh, có cảnh sát đứng canh. Lúc đó, ông Võ không được tiếp xúc trực tiếp với người mẹ nên không biết thêm thông tin.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *