Tìm người thân

MS10000: Nguyễn Văn Tiếp tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Văn Tiếp

Ông Nguyễn Văn Tiếp

Ông Nguyễn Văn Tiếp, sinh khoảng năm 1936, đăng ký tìm người thân tại Hải Phòng.

Ông Tiếp nhớ gia đình mình sống tại Làng Vẻn, Hải Phòng. Cha mẹ là hai cụ Trưởng và Đượm. Ông còn có mẹ cả là cụ Túc. Trước khi thất lạc, ông Tiếp sống chung với gia đình chị gái, anh rể tên Lượng. Vợ chồng ông Lượng có 4 người con là Cốc, Cò, Sứu và Gái.

Năm 1945, ông Tiếp bỏ nhà đi rồi thất lạc gia đình từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]