Tìm người thân

MS3020: Nguyễn Văn Thuận tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Dòng họ nội

Năm thất lạc: 1955

Ông Nguyễn Văn Thuận đăng ký tìm họ hàng bên nội của mình. Cha ông Thuận, cụ Nguyễn Văn Tỷ, sinh năm 1925, tại Tân Bình, Định Bảo, Cần Thơ tham gia kháng chiến từ tháng 10/1945. Cha mẹ là cụ ông Nguyễn Văn Miêng và cụ bà Ngô Thị Thanh. Dưới cụ Tỷ còn có các em là Mùi, Tư, Bé, Út và Mót.

Tháng 12/1955, cụ Tỷ tập kết ra Bắc. Đến năm 1966, cụ được phân công công tác tại Ty Giao thông Vận tải tỉnh Lai châu (nay là tỉnh Điện Biên). Năm 1998, cụ Tỷ mất mà không cho con cháu biết thông tin gì về họ hàng  bên nội.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]