Tìm người thân

MS13720: Nguyễn Văn Thuần tìm gia đình

Họ và tên: Tí và Cường

Tên cha: Nguyễn Văn Tá

Tên mẹ: Nguyễn Thị Hương

Ảnh anh Thuần

Trong ảnh là anh Nguyễn Văn Thuần đăng ký tìm bố Nguyễn Văn Tá, mẹ Nguyễn Thị Hương cùng 2 em là Tí và Cường. Khi thất lạc, anh Thuần khoảng 7,8 tuổi.

Anh Nguyễn Văn Thuần nhớ quê mình ở Miền Trung, nhưng không rõ là tỉnh nào. Nhà ông ngoại thì đi biển, nên bố làm nghề biển, còn nhà ông nội làm nông và trồng cây, còn nhà mình là nhà sàn, trồng nhiều cây dứa. Trước khi anh thất lạc thì đang học lớp 2, mỗi lần các bạn đến rủ anh đi học anh hay nói “mấy mi đi đi trước đi”.

Hôm đó, anh Thuần xin theo mẹ đi chợ nhưng mẹ không cho, anh lén đi theo sau rồi thất lạc. Anh nhớ từ nhà đến chợ phải đi bằng đò.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *