Tìm người thân

MS16064: Nguyễn Văn Thuấn tìm dòng họ ngoại

Họ và tên: Hoàng Thị Huân

Năm thất lạc: khoảng năm 1942 -1943

Bà Hoàng Thị Huân

Anh Nguyễn Văn Thuấn đăng ký tìm dòng họ bên ngoại tại Nghệ An.

Mẹ anh Nguyễn Văn Thuấn là bà Hoàng Thị Huân, sinh khoảng năm 1938 -1939. Bà Huân nhớ trong nhà có người tên Mẫn hoặc Mẫu. Lúc bà Huân khoảng 3-4 tuổi, mẹ bỏ bà vào quang gánh, gánh ra chợ Cầu, Quỳnh Lưu, Nghệ An, rồi cho lại một gia đình nhận làm con nuôi. Sau đó, người mẹ có quay lại thăm con nhưng gia đình bố mẹ nuôi không gặp nên cụ bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *