Tìm người thân

MS14682: Nguyễn Văn Thó tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Văn Thó, tức Thiết Kim Sang

Tên cha: Thiết Thay

Tên mẹ: Lẻ

Năm thất lạc: 1976

Ông Nguyễn Văn Thó, tức Thiết Kim Sang

Ông Nguyễn Văn Thó, tức Thiết Kim Sang tìm gia đình. Quê Campuchia. Thân sinh là hai cụ Thiết Thay và Lẻ.

Trước năm 1970, gia đình ông Nguyễn Văn Thó, tức Thiết Kim Sang sống tại huyện Kampong Cham, Camphuchia. Cha ông Kim Sang là cụ Thiết Thay, làm nghề chạy xe ở Nam Vang, mẹ là cụ Lẻ, bán chè xôi ở chợ Pot Kho No. Năm 1970, ông Kim Sang đi bộ đội. Năm 1976, gia đình ông Kim Sang chạy Pôn Pốt. Năm 1977, ông Kim Sang phục viên, rồi bặt tin gia đình đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]