Tìm người thân

MS12081 : Nguyễn Văn Thọ tìm anh Nguyễn Văn Huynh và chị Nguyễn Thị Gái

Họ và tên: anh Nguyễn Văn Huynh và chị Nguyễn Thị Gái

Tên cha: Nguyễn Văn Thành

Tên mẹ: Bùi Thị Gườm

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Văn Thọ

Ông Nguyễn Văn Thọ đăng ký tìm anh Nguyễn Văn Huynh, chị Nguyễn Thị Gái, sinh khoảng năm 1940 -1941. Thân sinh là 2 cụ Nguyễn Văn Thành và Bùi Thị Gườm.

Năm 1945, cụ Bùi Thị Gườm gửi ông Huynh, bà Gái vào nhà dòng Thánh Phaolô thành Charter, Hải Phòng. Sau này gia đình đi tìm thì được biết cô nhi viện này chuyển vào Sài Gòn vào năm 1954 nhưng không có thông tin cụ thể để đi tìm.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]