Tìm người thân

MS4159: Nguyễn Văn Thịnh tìm bố Nguyễn Văn Vượng

Họ và tên: Nguyễn Văn Vượng

Năm thất lạc: 1992

Ông Nguyễn Văn Vượng

Ông Nguyễn Văn Vượng

Người trong hình là ông Nguyễn Văn Vượng hay còn gọi là ông Sáu Gà, có 3 đời vợ. Đời vợ thứ nhất quê ở tỉnh Hậu Giang, đời vợ thứ 2 sống ở chợ Lớn, đời vợ thứ 3 quê ở Vĩnh Long nhưng sinh sống ở Sài Gòn.

 Khoảng năm 1992, ông và vợ thứ 3 ra Nha Trang thăm vợ cả cùng các con của ông. Nhưng do có chút mâu thuẫn nên vợ thứ 3 dẫn ông về Sài Gòn, từ đó gia đình mất tin tức của ông. Các con đi vào Sài Gòn tìm thì được biết sau khi ông từ Nha Trang về Sài Gòn, ông đã đi lạc ở đâu không biết. Vợ thứ 3 bán nhà ở Sài Gòn về quê Vĩnh Long sinh sống.

Giờ không biết ông lưu lạc ở nơi đâu, các con rất mong nhờ chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” tìm kiếm được ông.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *