Tìm người thân

MS10884: Nguyễn Văn Thành tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Văn Thành, tức Tâm

Tên cha: Thanh

Tên mẹ: Cách

Năm thất lạc: Khoảng năm 1966

Anh Nguyễn Văn Thành, tức Tâm

Anh Nguyễn Văn Thành, tức Tâm đăng ký tìm gia đình ở Bạc Liêu.

Anh Nguyễn Văn Thành nhớ lúc nhỏ mình tên Tâm, bố tên Thanh, mẹ tên Cách và một em gái không nhớ tên. Nhà ở gần bến xe Bạc Liêu. Khoảng năm 1966, anh Tâm đi học ở trường làng, khi đi về thì đi lạc ra bến xe Bạc Liêu, rồi thất lạc gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *