Tìm người thân

MS14849: Nguyễn Văn Thả tìm em Nguyễn Thị Vời

Họ và tên: Nguyễn Thị Vời

Tên cha: Nguyễn Văn Đán

Tên mẹ: Nguyễn Thị Muôn.

Năm thất lạc: 1979

Ông Nguyễn Văn Thả đăng ký tìm em Nguyễn Thị Vời, sinh khoảng năm 1935, quê Hải Dương. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Đán và Nguyễn Thị Muôn. Các con là Thả, Vẽ và Hoa.

Trước năm 1968, bà Nguyễn Thị Vời lập gia đình với ông Nghệ, làm nghề thuyền chài ở Hải Dương. Sau đó, ông Nghệ đi bộ đội rồi hy sinh. Sau khi ông Nghệ hy sinh, bà Vời đi công nhân tại Hạt 9 đường bộ tại Cao Bằng rồi lập gia đình với ông Sênh. Năm 1976, bà Vời đưa con gái tên Nguyễn Thị Hoa về thăm gia đình. Tháng 2/1979, chiến tranh biên giới, gia đình bà Vời chuyển đi nơi khác, rồi mất tin tức đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *