Tìm người thân

MS951: Nguyễn Văn Tèo tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1975

Nguyễn Văn Tèo là đứa trẻ còn chưa được cắt dây nhau, bị bỏ lại tại cầu Suối Bùn, Sơn Hòa vào ngày 24/3/1975.Tèo được bọc trong 1 chiếc khăn len màu trắng của Mỹ, đặt trong bụi cây. Từ đó đến nay, đã có 2 gia đình đến nhận, nhưng rồi lại đi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *