Tìm người thân

MS15698: Nguyễn Văn Tèo tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: Khoảng năm 1993

Anh Nguyễn Văn Tèo lúc  nhỏ

Anh Nguyễn Văn Tèo đăng ký tìm gia đình.

Anh Tèo nhớ bà ngoại tên Nguyễn Thị Xã, mẹ tên Nguyễn Thị Lan. Anh Tèo là con thứ 4 trong gia đình có 4 anh chị em. Trước năm 1992-1993, mẹ đưa 4 con về tá túc nhà bà ngoại. Khoảng năm 1993, anh Tèo theo bà ngoại và mẹ vào rừng đón cây về sửa nhà thì bị công an đuổi nên chạy trốn. Khi đến Rạch Giá, anh Tèo thất lạc bà ngoại, rồi bặt tin gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]