Tìm người thân

MS13684: Nguyễn Văn Tào tìm em Nguyễn Thị Phố

Họ và tên: Nguyễn Thị Phố

Năm sinh: 1942

Năm thất lạc: 1947

Ảnh ông Tạo

Ông Nguyễn Văn Tào đăng ký tìm em Nguyễn Thị Phố, sinh năm 1942, tại Quảng Nam.

Năm 1947, Anh em đi lang thang thì bà Phố được một cụ bà xin làm con nuôi và đưa đi. Còn ông Tào sau đó đi ở cho gia đình khác.

Một thời gian sau, ông Tào nghe nói bà Phố ở nhà của người nhận nuôi được 2 ngày thì trở về nhà bác là cụ Sanh khóc lóc tìm anh. Vì cụ Sanh cũng nghèo khổ nên đã mang bà cho ông thầy thuốc Bắc. Tuy nhiên, ở đây 1 thời gian thì bà cũng bỏ đi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]