Tìm người thân

MS10640: Nguyễn Văn Tâm tìm mẹ Hồ Thị Mai

Họ và tên: Hồ Thị Mai

Tên cha: Hồ Đó

Tên mẹ: Tạ Thị Nghiệm

Năm thất lạc: 1975

Anh Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1970, mong tìm mẹ là bà Hồ Thị Mai, mất tin tức từ năm 1975. Thân sinh là hai cụ Hồ Đó và Tạ Thị Nghiệm.

Bà Mai và các con

Bà Mai và các con

Trước năm 1975, ông Nguyễn Văn Thương đi lính đóng quân tại Đức Phổ, Quảng Ngãi. Tại đây, ông chung sống với bà Hồ Thị Mai rồi sinh được một người con trai đặt tên là Tâm. Trước đó, bà Mai có một người con riêng là Nguyễn Thị Oanh.

Năm 1975, ông Thương đưa anh Tâm và chị Oanh về Tiền Giang sinh sống và mất liên lạc với bà Mai từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]