Tìm người thân

MS8836: Nguyễn Văn Tâm tìm chị Nguyễn Thị Sen

Họ và tên: Nguyễn Thị Sen

Tên cha: Nguyễn Văn Túc

Tên mẹ: Mai Thị Khái

Năm thất lạc: 1973

Ông Nguyễn Văn Tâm

Ông Nguyễn Văn Tâm

Ông Nguyễn Văn Tâm rất mong biết tin chị là Nguyễn Thị Sen, sinh khoảng năm 1939, cùng con cháu của bà.

Vợ chồng cụ Nguyễn Văn Túc và Mai Thị Khái sinh được 5 người con là Nguyễn Thị Bẻo (tức Gái Lớn), Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Cương và Nguyễn Văn Hướng. Không rõ năm nào, cụ Túc đưa vợ con sang Campuchia sinh sống ở tỉnh Kampong Cham. Khoảng năm 1966, bà Sen kết hôn với ông Na-De là người Pháp.Khi đó ông Na-De là trưởng đồn điền cao su ở huyện Suông Chúp, tình Kampong Chàm, Campuchia. Cuối năm 1973, bà Sen được chồng bảo lãnh sang Pháp định cư rồi mất liên lạc với gia đình từ ngày đó. Nghe nói trước khi sang Pháp, vợ chồng bà có về Bình Dương, Việt Nam sống một thời gian.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *