Tìm người thân

MS8550: Nguyễn Văn Tâm tìm cậu Nguyễn Văn Cầu

Họ và tên: Nguyễn Văn Cầu

Tên cha: Nguyễn Văn Đớ

Tên mẹ: Bà Đớ

Năm thất lạc: Khoảng 1952

Ông Nguyễn Văn Tân rất mong biết tin cậu là cụ Nguyễn Văn Cầu, sinh khoảng năm 1920-1925, tại Hưng Yên. Cha tên là Nguyễn Văn Đớ, còn mẹ thường được gọi là cụ bà Đớ. Trên cụ là 2 chị cùng cha khác mẹ Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Tốn.

Cụ Cầu tham gia cách mạng rồi lấy vợ quê ở Hà Tây. Năm 1945, cụ Cầu đưa vợ và cha lên Yên Bái làm việc. Năm 1946, cụ gửi thư về quê cho hay mình đang làm công tác bí mật nên không cho biết địa chỉ cụ thể. Năm 1952, cụ gửi thêm 1 lá thư về hỏi thăm họ hàng rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *