Tìm người thân

MS12280: Nguyễn Văn Tài tìm chị Nguyễn Thị Lép

Họ và tên: Nguyễn Thị Lép

Năm sinh: 1951

Năm thất lạc: 1956-1957

ảnh ba me bà Lép

Ông Nguyễn Văn Tài tìm chị Nguyễn Thị Lép, sinh năm 1951. Thân sinh là 2 cụ Nguyễn Văn Ky và Hồ Thị Xiêm, là người gốc Campuchia. Các anh chị em là Tài, Hoa, Huệ, Lan, Hương, Nhan, Thơm, Thông, Tài và Lợi. Quê Đồng Tháp.

Không rõ năm nào cuộc sống khó khăn, cụ Ky gởi bà Lép sang Campuchia cho vợ chồng em gái là cụ Mun và cụ Tư Mằn nuôi giúp. Khoảng năm 1956-1957, gia đình cụ Mun đưa bà Lép chuyển sang Lào sinh sống. Một thời gian sau nghe nói vợ chồng cụ Mun qua đời, bà Lép chuyển qua Mỹ sinh sống.

Khoảng năm 2003-2005, có tin bà Lép về quê tìm gia đình nhưng không gặp, rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *