Tìm người thân

MS3597: Nguyễn Văn Sủng tìm em Nguyễn Thị Nga

Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

Năm sinh: 1931

Tên cha: Cường

Năm thất lạc: 1949

Hai bà Nguyễn Thị Đoái và Nguyễn Thị Gái cùng con cháu rất mong tin của bà Nguyễn Thị Nga, sinh khoảng năm 1931.

Bà Nga hẳn còn nhớ các anh, chị cùng cha khác mẹ của mình là ông Sủng, bà Gái, bà Đoài và bà Đoái. Không rõ thời gian nào, cụ Cường lên Hà Nội làm nghề xay bột, cụ chung sống với một người phụ nữ rồi sinh ra bà Nga. Năm 1949, cụ đưa con gái riêng về quê tại Thanh Miện, Hải Dương, sống cùng với các con của cụ. Một năm sau, do bất hòa với các anh, chị trong gia đình nên bà Nga bỏ nhà đi. Lúc đầu, bà đi buôn mía và trái cây với một người bạn tên Nở. Một thời gian sau thì bà về ở cho gia đình bà Sồi và phụ buôn bán vải, nghe đâu là ở Thái Bình. Từ đó gia đình không còn tin tức gì của bà Nga nữa.

Bà Nguyễn Thị Đoái

Bà Nguyễn Thị Đoái

Bà Nguyễn Thị Gái

Bà Nguyễn Thị Gái

Ông Nguyễn Văn Sủng

Ông Nguyễn Văn Sủng

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *