Tìm người thân

MS3416: Nguyễn Văn Sinh tìm bác Nguyễn Văn Nhẫn

Họ và tên: Nguyễn Văn Nhẫn

Tên cha: Nguyễn Văn Tuệ

Tên mẹ: Ngô Thị Mưa

Năm thất lạc: Khoảng 1945

Gia đình đăng ký tìm thông tin của ông Nguyễn Văn Nhẫn, quê ở tổng Cẩm Khê, tỉnh Kiến An.

Những năm 1936 – 1948, thực dân Pháp huy động người đi làm tân thế giới (hay còn gọi là đi làm cao su). Do hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất nên ông Nhẫn cùng cha là cụ Tuệ đi làm ở Bến Sứa, Mỹ Lộc, Hải Phòng rồi bặt tin từ ngày đó. Khi đó, ông Nhẫn khoảng 14,15 tuổi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *