Tìm người thân

MS14706: Nguyễn Văn Sĩ tìm cháu Nguyễn Xuân Hoà, tức Biêu

Họ và tên: Nguyễn Xuân Hòa, tức Biêu

Năm thất lạc: 1994

Anh Nguyễn Xuân Hoà

Ông Nguyễn Văn Sĩ đăng ký tìm cháu Nguyễn Xuân Hòa, tức Biêu, sinh năm 1971.

Năm 1993, anh Nguyễn Xuân Hoà, tức Biêu sang Mỹ định cư theo diện con lai. Sau khi sang Mỹ, anh Hoà thường liên lạc về cho gia đình dì là Nguyễn Thị Bé và ông Nguyễn Văn Sĩ, rồi bặt tin từ năm 1994 đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]