Tìm người thân

MS14876: Nguyễn Văn Sáu tìm anh Nguyễn Văn Hồ

Họ và tên: Nguyễn Văn Hồ

Tên cha: Nguyễn Văn Hoằng

Tên mẹ: Nguyễn Thị Lan

Tên anh-chị-em: Hồ, Phượng, Chi, Chính và Sáu

Năm thất lạc: 1945

Bà Nguyễn Thị Chi em gái ông Nguyễn Văn Hồ

Ông Nguyễn Văn Sáu đăng ký tìm anh Nguyễn Văn Hồ, quê Hà Tây. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Hoằng và Nguyễn Thị Lan. Anh chị em là Hồ, Phượng, Chi, Chính và Sáu.

Trước năm 1945, ông Nguyễn Văn Hồ tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương. Năm 1945, ông Hồ bị Pháp bắt rồi đưa vào miền Nam làm phu đồn điền cao su, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]