Tìm người thân

MS7739: Nguyễn Văn Sánh tìm bạn Lý Văn Năm

Họ và tên: Lý Văn Năm

Năm thất lạc: 1965

Ông Nguyễn Văn Sánh đăng ký tìm bạn là Lý Văn Năm, sinh khoảng năm 1937, là người Việt gốc Hoa. Ông Năm có người anh tên là Lý Văn Nượp.

Trước năm 1965, ông Năm làm phụ hồ, có vợ con sinh sống ở đường Kỳ Đồng. Năm 1965, ông bị bắt lính rồi được đưa vào quân trường Quang Trung huấn luyện. Tại đây ông Năm chơi thân với ông Sánh. Khoảng 1 tháng sau, ông Nam và ông Sánh được điều đến Tiểu Đoàn 1, Trung Đoàn 52, Sư Đoàn 10, Bộ Binh đóng quân Võ Xu – Võ Đắc. Khoảng tháng 7/1975, ông Sánh đào ngũ và mất liên lạc với ông Năm từ ngày đó

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *