Tìm người thân

MS14822 : Nguyễn Văn Rỡ tìm anh Nguyễn Văn Ninh

Họ và tên: Nguyễn Văn Ninh

Tên cha: Nguyễn Văn Hàn, tức Hờn

Tên mẹ: Đào Thị Châu

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Mau

Năm thất lạc: 1946

Ông Nguyễn Văn Rỡ đăng ký tìm anh Nguyễn Văn Ninh, sinh khoảng năm 1929 – 1932, quê Hải Dương. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Hàn, tức Hờn và Đào Thị Châu. Em gái Nguyễn Thị Mau.

Ông Nguyễn Văn Rỡ

Khoảng năm 1933 – 1936, cụ Đào Thị Châu qua đời. Cuộc sống khó khăn, cụ Hàn mang con trai là ông Nguyễn Văn Ninh gởi vào nhà dòng Ba Đông nhờ các Sour nuôi giúp. Năm 1946, ông Ninh về thăm nhà, cho biết mình đã thi đỗ làm cha nhà dòng và muốn đưa cụ Hàn cùng di cư vào Nam. Cụ Hàn không đồng ý, ông Ninh bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCMĐ

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]