Tìm người thân

MS16070: Nguyễn Văn Quý tìm cô Nguyễn Thị Bình

Họ và tên: Nguyễn Thị Bình

Tên cha: Nguyễn Sâm

Tên mẹ: Nguyễn Thị Sâm

Tên anh-chị-em: Nhiêu, tức Yên và Nhung

Năm thất lạc: Sau năm 1975

Ông Nguyễn Nhiêu, anh trai bà Nguyễn Thị Bình

Ông Nguyễn Văn Quý đăng ký tìm cô Nguyễn Thị Bình, quê Nghệ An. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Sâm và Nguyễn Thị Sâm. Các anh là Nhiêu, tức Yên và Nhung.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Nhiêu, tức Yên, kể lại. Khoảng năm 1930, ông Nguyễn Nhiêu cùng em trai Nguyễn Nhung từ Nghệ Tĩnh đi mộ phu vào miền Nam rồi lập nghiệp tại Trạm Hành, Lâm Đồng. Sau đó, cụ Nguyễn Thị Sâm vào sống cùng với hai con. Sau năm 1975, anh Nguyễn Văn Chất, là con trai bà Nguyễn Thị Bình, kỹ sư nhà máy bút Hồng Hà vào Lâm Đồng tìm thăm ông Nguyễn Nhiêu được một lần rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *