Tìm người thân

MS13110: Nguyễn Văn Quốc tìm cha Nguyễn Văn Kỉnh

Họ và tên: Nguyễn Văn Kỉnh

Năm thất lạc: 1975

Anh Nguyễn Văn Quốc đăng ký tìm cha Nguyễn Văn Kỉnh. Mất liên lạc năm 1975.

Trước năm 1975, ông Kỉnh là Trung úy thuộc Tiểu đoàn 37, Lực lượng Biệt động quân, đóng quân tại Quảng Tín. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Nguyễn Thị Hồng Xuân, rồi  sinh được người con trai đặt tên là Nguyễn Văn Quốc. Năm 1975, ông Kỉnh chuyển công tác về Quảng Ngãi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *