Tìm người thân

MS16079 : Nguyễn Văn Phước tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Văn Phước

Năm thất lạc: 1970

Anh Nguyễn Văn Phước

Anh Nguyễn Văn Phước, sinh khoảng năm 1966, đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Tăng kể lại. Năm 1970, có một người cõng bé trai khoảng 4 tuổi đến Ba Thu, Campuchia nhờ một gia đình nuôi giúp. Sau đó, gia đình nuôi mang anh Phước về Tây Ninh sinh sống. Nay anh Phước mong tìm được người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *