Tìm người thân

MS16042 : Nguyễn Văn Phúc tìm anh Nguyễn Văn Minh

Họ và tên: Nguyễn Văn Minh

Tên cha: Nguyễn Văn Ủn

Tên mẹ: Hoàng Thị Trúc

Năm thất lạc: 1954

Ông Nguyễn Văn Phúc đăng ký tìm anh Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1936, quê Quảng Trị. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Ủn và Hoàng Thị Trúc.

Năm 1954, ông Nguyễn Văn Minh theo ông Nguyễn Văn Giáo di cư vào miền Nam, lập nghiệp tại Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *