Tìm người thân

MS15853: Nguyễn Văn Phiếu tìm chị Nguyễn Thị Giảng

Họ và tên: Nguyễn Thị Giảng

Tên cha: Nguyễn Bỷ

Tên mẹ: Phạm Thị Giang

Tên anh-chị-em: Nam, Bộ, Phiếu, Mai, Điện và Tín

Năm thất lạc: Khoảng năm 1953

Ông Nguyễn Văn Điện, em trai bà Nguyễn Thị Giảng

Ông Nguyễn Văn Phiếu đăng ký tìm chị Nguyễn Thị Giảng, sinh khoảng năm 1949, quê Quảng Ngãi. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Bỷ và Phạm Thị Giang. Các em là Nam, Bộ, Phiếu, Mai, Điện và Tín.

Khoảng năm 1953, khi giặc Pháp càn vào làng, cụ Nguyễn Bỷ bồng con gái Nguyễn Thị Giảng chạy trốn thì bị trúng đạn bất tỉnh, rồi bặt tin bà Giảng đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *