Tìm người thân

MS3064: Nguyễn Văn Phi tìm cha Del Campo Primo

Họ và tên: Del Campo Primo

Năm sinh: 9/6/1933

Quê quán: Philippin

Năm thất lạc: 1975

Ông Del Campo Primo

Ông Del Campo Primo

Trong ảnh là anh Nguyễn Văn Phi, sinh năm 1971, tại Sài Gòn rất mong tìm cha là Del Campo Primo, cùng con cháu của ông.

Ông Del Campo là người Philippin sang Việt Nam làm việc tại hãng RMK-BRJ. Trong thời gian làm việc tại đây, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Biết, rồi sinh được người con trai đặt tên là Nguyễn Văn Phi. Gia đình ông thuê nhà tại địa chỉ số 73/18 đường Trương Minh Giảng, Sài Gòn.

Trước khi sang Việt Nam làm việc, ông Del Campo đã có vợ con tại Philippin. Gần ngày giải phóng, ông Del Campo về nước thăm gia đình rồi không quay lại Việt Nam nữa. Bà Biết cùng con ở lại Sài Gòn thêm vài tháng chờ chồng nhưng không thấy nên đã dẫn con về quê sinh sống.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *