Tìm người thân

MS13064: Nguyễn Văn Nhật tìm cô Nguyễn Thị Hùy

Họ và tên: Nguyễn Thị Hùy

Năm sinh: 1930 - 1932

Tên cha: Nguyễn Văn Lập

Tên mẹ: Nguyễn Thị Hoan

Năm thất lạc: 1945

Gia đình mong biết tin bà Nguyễn Thị Hùy, sinh năm 1930 – 1932, tại Đan Phượng, Hà Tây. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Thị Hoan.

Năm 1945, bố mẹ mất trong nạn đói, ông Yên dẫn em gái là Nguyễn Thị Hùy gửi vào Cô nhi viện Hà Nội cho các sơ nuôi giúp. Năm 1947, ông Yên quay lại tìm em thì bà Hùy đã không còn ở đó.

Nay ông Yên đã mất, con cháu của ông mong biết tin bà Hùy và con cháu của bà để gia đình được đoàn tụ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]