Tìm người thân

MS1670: Nguyễn Văn Nhận tìm cha Nguyễn Quang Chí

Họ và tên: Nguyễn Quang Chí

Năm sinh: 1919

Năm thất lạc: 1942

Ông Nguyễn Văn Nhận mong muốn tìm cha tên là Nguyễn Quang Chí.

Năm 1942, vợ cụ Chí mất ngay sau khi sinh con. Cụ Chí đem đứa con trai vừa sinh cho cụ Nguyễn Văn Hổ ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình làm con nuôi. Một thời gian sau, cụ Chí và mấy người đồng hương bỏ làng vào Nam làm ăn.

Vài năm sau, cụ Hổ có nhận được thư thăm con của cụ Chí. Sợ bị đòi lại con nên cụ Hổ nói đứa bé đã mất, rồi từ đó không nghe tin tức gì của cụ Chí nữa.

Sau này, ông Nhận biết mình là con nuôi nên đã trở về Ninh Bình tìm cha. Tại đây, ông chỉ nghe họ hàng nói cha vào Nam làm ăn và mất liên lạc từ đó. Một người đồng hương trở về thăm quê cho biết có gặp cụ Chí và nghe nói cụ đã có vợ con trong miền Nam.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *