Tìm người thân

MS22544: Nguyễn Văn Ngọc tìm em gái

Họ và tên: Tìm em gái

Năm thất lạc: Khoảng năm 1968-1969

Ông Nguyễn Văn Ngọc

Ông Nguyễn Văn Ngọc, quê Sóc Trăng đăng ký tìm em gái.

Khoảng năm 1968-1969, gia đình ông Ngọc di tản từ Sóc Trăng lên Cần Thơ. Trong khoảng thời gian này, do cuộc sống khó khăn, gia đình mang con gái 5 tháng tuổi cho một người phụ nữ ở bệnh viện Cần Thơ nhận làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]