Tìm người thân

MS16436: Nguyễn Văn Nghiêm tìm bạn Nguyễn Văn Thành

Họ và tên: Nguyễn Văn Thành, tức Thành Pano

Năm thất lạc: 1972

Ông Nguyễn Văn Nghiêm

Ông Nguyễn Văn Nghiêm đăng ký tìm bạn Nguyễn Văn Thành, tức Thành Pano, sinh năm 1946. Quê Quảng Nam.

Trước năm 1972, ông Nguyễn Văn Thành là lính VNCH, cùng đơn vị ông Nguyễn Văn Nghiêm tại Đà Nẵng. Năm 1972, ông Nguyễn Văn Thành cùng đơn vị chuyển đi nơi khác, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *