Tìm người thân

MS6574: Nguyễn Văn Nghĩa tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1954

PAPA 1.1 001

Hình cụ Nguyễn Thị Yến

Ông Nguyễn Văn Nghĩa mong muốn tìm họ hàng bên nội của mình quê ở Cầu Giấy, Hà Nội.

Cha ông Nghĩa là cụ Nguyễn Ngọc Lung, quê Hà Nội. Dưới ông Lung là hai người em Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Thị La. Năm 1954, cụ Lung rời Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp.

Trong thời gian này, cụ lập gia đình với cụ Nguyễn Thị Yến rồi sinh được người con trai đặt tên là Nguyễn Văn Nghĩa. Do cụ Lung mất sớm nên ông Nghĩa không biết thông tin gì về họ hàng bên nội của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *