Tìm người thân

MS14490: Nguyễn Văn Nam tìm mẹ Nguyễn Thị Lương và em Nguyễn Thị Ngọc Đán

Họ và tên: Nguyễn Thị Lương và Nguyễn Thị Ngọc Đán

Năm thất lạc: 1955

Ông Nguyễn Văn Nam đang mong tìm mẹ Nguyễn Thị Lương và em Nguyễn Thị Ngọc Đán, quê Long An.

Khoảng năm 1940, cụ Nguyễn Văn Đàm di cư từ Hải Dương vào Long An. Trong thời gian này, cụ Đàm lập gia đình với cụ Nguyễn Thị Lương, sinh hai con là Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Thị Ngọc Đán. Năm 1955, cụ Đàm dẫn ông Nam ra Bắc. Kể từ đó ông Nam bặt tin mẹ và em gái ở miền Nam.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *