Tìm người thân

MS13849: Nguyễn Văn Nam tìm em Nguyễn Thị Thu Hương

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương

Năm sinh: 1974

Năm thất lạc: 2010

Ảnh chị Hương

Anh Nguyễn Văn Nam đăng ký tìm em Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1974, tại Nghệ An. Năm 2010, chị Hương phát bệnh trầm cảm bỏ đi từ Hà Nội rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *