Tìm người thân

MS13848: Nguyễn Văn Môn tìm con Nguyễn Thị Nhài

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhài

Năm sinh: 1985

Năm thất lạc: 2005

Ảnh chị Nhài

Ông Nguyễn Văn Môn đăng ký tìm con Nguyễn Thị Nhài, sinh năm 1985, tại Nam Định.

Vào ngày 16/03/2005, Nhài chia tay người yêu nên bỏ nhà đi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *