Tìm người thân

MS7860: Nguyễn Văn Minh tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1945

Anh Nguyễn Văn Minh

Anh Nguyễn Văn Minh

Anh Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1973, mong tìm họ hàng bên nội thất lạc từ năm 1945.

Anh Minh nghe cha là ông Nguyễn Tiến Sơn lúc sinh thời kể lại. Ông Sơn sinh khoảng năm 1930, quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình. Đầu làng có cây đa lớn, làng có nghề làm chiếu cói và pháo đất. Năm 1945, sợ Pháp bắt giết nên ông Sơn bỏ chạy về Bắc Kạn và thất lạc gia đình từ đó. Khi đến Bắc Kạn, ông được một phụ nữ tên Gái Lùn nhận làm con nuôi. Một thời gian sau, ông Sơn trở về quê tìm lại gia đình nhưng không còn ai ở đó nữa.

Hiện ông Sơn đã qua đời, 5 người con cùng các cháu rất tha thiết được biết về gốc gác của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *